Gio Vogelaar

Interactieve lezing
door Gio Vogelaar

ADHD, Autisme, Dyslexie… stoornis, gave of gewoon?

Gio wil aandacht vragen voor de talenten en kansen voor kinderen (en steeds meer volwassenen!) met deze diagnoses. Kinderen met deze diagnoses spiegelen ons… dat ons opvoedings- en daaraan gerelateerde onderwijssysteem niet meer functioneert en dat het tijd wordt dat we naar onze kinderen gaan luisteren, omdat we heel veel van ze kunnen leren over onszelf!

Gio Vogelaar
Over Gio Vogelaar

Gio heeft van 1999 t/m 2008 gewerkt in de jeugdhulpverlening. Hij werkte als Pedagogisch medewerker en School Maatschappelijk werker op een internaat. Vanaf juli 2009 – heden is hij werkzaam als zelfstandig Gezinscoach en Jongerenbegeleider.

Hij organiseert tevens percussie-lessen en projecten, geeft lezingen, samen met ervaringsdeskundigen op het gebied van ADHD, Autisme, Dyslexie etc. en is actief binnen diverse organisaties op het gebied van onderwijs-innovatie, waarbij sterk uitgegaan wordt van het kind als individu. Tot slot is hij, samen met anderen, bezig met het creëren van een opvang voor kinderen die thuiszitten van school (16.000 in Nederland).

www.jeugdzorgvuldig.nl

https://www.youtube.com/watch?v=fxNGI4lSBQQ

https://www.youtube.com/watch?v=Uq-FOOQ1TpE

https://www.youtube.com/watch?v=GUTM8xnh7DM&feature=youtu.be

 

Comments are closed.