Disclaimer

Disclaimer voor http://naturalbornmovers.nl

 

Algemeen
Natural Born Movers, georganiseerd door NEM Events is onderdeel van New Energy Movers (Kamer van Koophandel 20136522), hierna te noemen NEM Events , verleent u hierbij toegang tot http://naturalbornmovers.nl/. Wij bieden door middel van deze site informatie aan over onze dienstverlening. NEM Events behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen of te wijzigen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Wij doen er alles aan onze informatie op deze site zo actueel mogelijk te houden. Desondanks kan het voorkomen dat de inhoud onvolledig of onjuist is. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze site. De informatie op http://naturalbornmovers.nl/ is bedoeld als informatief.

Beperkte aansprakelijkheid
De op http://naturalbornmovers.nl/ aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De aangeboden informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van NEM Events. Het bezoek aan de website is voor eigen rekening en risico. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit. Alle prijzen op http://naturalbornmovers.nl/ zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in de Event Programmering. Mocht om wat voor reden dan ook er geen doorgang plaats kunnen vinden van het aangeboden Event dan kan op geen enkele wijze een claim worden ingediend. Wel bestaat dan het recht op restitutie van reeds geïnde bedragen voor deelname.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de informatie op deze site liggen bij NEM Events. Dit geldt tevens voor het logo en handelsnamen.

Links
Deze website bevat links naar sites van derden. Dit wordt aangeboden als service aan bezoekers en gebruikers van deze site. Deze sites van derden hebben hun eigen inhoud, voorwaarden en handelswijzen. NEM Events aanvaard op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud of handelswijze van deze sites. Het gebruik van de links en de informatie die erachter zit is geheel voor eigen risico.

Privacy
NEM Events respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden.

 

 

Comments are closed.